fredag 24. oktober 2008

Telefonsalg

Det er sikkert greit at du kan reservere deg mot telefonsalg. Det eg ikkje veit er om du samtidig sperrar for gallupundersøkingar og andre typer markedsundersøkingar. For dersom ein stor del av befolkninga sperrar for slike telefonar vil det bli utslagsgjevande for kor verdifulle slike undersøkingar blir både for firma som betaler for å få dei utført, og for oss som ynskjer å skaffe oss eit bilde av kva folk meinar.